Ermeni Teciri; Osmanlı Şehirleri ve İskan Politikaları Açısından Değerlendirilmesi

Osmanlı Devleti 1299 yılında kurulduğundan itibaren islam geleneklerine bağlı kalarak fetih politikasını cihat üzerine temellendirmiş ve diğer Türk beylikleri ile mücadeleye ilk etapta girmemiştir. Osmanlı Devletinin fetih politikasında uyguladığı iskan hareketleri de fethedilen topraklarda Türklüğün ve Müslümanlığın bu... Devamı